Om oss

Marianne Fjugstad-Hansen, Cand. Psychol.

Marianne

Marianne er psykologspesialist. Hun er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Marianne har treårig grunnutdanning i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP), hun tar aktuelt videreutdanning i ISTDP, og er styremedlem i Norsk forening for intensiv dynamisk korttidsterapi (N-ISTDP). Marianne arbeider også ved landets første døgnbehandlingsprogram med ISTDP ved Thorsberg Døgnseksjon, Drammen Psykatriske Senter. Marianne har i tillegg fullført treårig videreutdanning innen behandling av alvorlige traumatiske tilstander. Hun har erfaring med ulike pasientgrupper både fra døgnavdeling og poliklinikk, og har kompetanse i behandling av en bred gruppe psykiske lidelser som angst, depresjon, komplekse traumer, livskriser og samlivsproblematikk.

 

Kristine Bøen Keim, Cand. Psychol.

Kristine er utdannet psykolog ved Københavns Universitet og tar spesialistutdanningen ved Norsk Psykologforening. Kristine hadde sin hovedpraksis ved akuttpsykiatrisk avdeling, Ullevål, Oslo Universitetssykehus. Hun har treårig grunnutdanning i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP), tar aktuelt videreutdanning i ISTDP, og er styremedlem i Norsk forening for intensiv dynamisk korttidsterapi (N-ISTDP). Kristine har arbeidet ved landets første døgnbehandlingsprogram med ISTDP ved Thorsberg Døgnseksjon, Drammen Psykatriske Senter. Hun har erfaring med ulike pasientgrupper fra døgnavdeling og poliklinikk, og har kompetanse i behandling av en bred gruppe psykiske lidelser som angst, depresjon, traumer, livskriser og samlivsproblematikk.