ISTDP - Intensiv dynamisk korttidsterapi

Intensiv dynamisk korttidsterapi (Intensive Short-Term Dynamic Psychoterapy) er en psykodynamisk terapiform basert på psykoanalytisk teori, tilknytningsteori og nevrovitenskap. Metoden er utformet for å effektivt kunne hjelpe klienten til å oppdage og oppleve sine sanne, ekte følelser, gi bedre muligheter for å befri seg fra egne selvsaboterende mestringsstrategier og få større frihet og valg til å leve et sunt og ansvarlig liv.

Dette gjøres ved at terapeuten hjelper klienten til å se egne forsvarsmekanismer, så de kan oppleve de underliggende følelsene som tidligere har blitt undertrykket. Med opplevelsen av følelsene kommer den bakenforliggende historien, som bidrar til økt forståelse og sammenheng i egen livshistorie. Her ligger nøkkelen til å forstå symptomenes opprinnelse.

I motsetning til tradisjonell psykoanalytisk tilnærming er ISTDP en korttidsterapeutisk metode, hvor både pasient og terapeut er aktiv. Dette gir mulighet for raske resultater. ISTDP har vist seg å være effektiv behandling for en rekke psykiske lidelser og det er raskt voksende interesse for ISTDP som behandlingsmetode. Les mer om ISTDP på www.istdp.no.